ระยะที่ 2 : การเรียนรู้ที่บ้าน (17 - 31 พ.ค. 64)

ตารางการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3


ตารางการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาระงานของครู
1. ส่ง link คลิปครูต้นแบบนี้ gg.gg/non1-COVID ให้กับนักเรียนประจำชั้น
2. ดำเนินการติดตามนักเรียนให้เรียนตามตาราง
3. จัดทำรายงานการจัดการเรียนรู้รายวันตามแบบฟอร์ม <<ดาวน์โหลด>>
4. นำส่งรายงานผ่านทาง Google Drive นี้ทุกวันศุกร์ <<คลิ๊กส่งงานที่นี่>>ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น