การจัดการเรียนสอนช่วง Covid-19

การจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  • ระยะที่ 1 : การเตรียมความพร้อม (วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2564)
            รายละเอียดภาระงานของคุณครู >> คลิ๊ก <<
  • ระยะที่ 2 : การเรียนรู้ที่บ้าน (17 - 31 พฤษภาคม 2564)
             รายละเอียดภาระงานของคุณครู >> คลิ๊ก <<
  • ระยะที่ 3 : การเรียนรู้ที่โรงเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
            **รายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รอฟังประกาศจากทางโรงเรียน**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น