การนิเทศภายใน

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

13 - 28 มิถุนายน 2565

******************

ขั้นตอนการรับการนิเทศ

 1. ดาวน์โหลด ตารางการนิเทศ

           2. จัดเตรียมแบบรายงานการนิเทศภายใน ดาวน์โหลดได้จาก link นี้ >>> แบบรายงานการนิเทศ

           3. รอรับการนิเทศตามตาราง

           4. หลังได้รับการนิเทศแล้วจัดส่งแบบรายงานการนิเทศ ในรูปแบบ PDF ลงใน google drive นี้ และ ปริ้นทเป็นเล่มส่งที่ห้องธุรการ 2 ชุด

            >> ส่งแบบรายงานการนิเทศ << คลิ๊ก>>


------------------------------------------------------------------ 

Link ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------
งานนิเทศการสอนปีการศึกษา 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น