เลือกตั้งหัวหน้าสายชั้น

 การเลือกตั้งหัวหน้าสายชั้น ปีการศึกษา 2565

1. สายชั้นอนุบาล

2. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอให้ดำเนินการลงคะแนนภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น