การสอนบูรณาการ ปี 2565

 การสอนบูรณาการวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระยะที่ 1 : วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565

    1. ป.1 = รายวิชา 30 นาที + บูรณาการ 30 นาที

    2. ป.2-3 = รายวิชา 40 นาที + บูรณาการ 20 นาที

จับคู่บูรณาการ

    1. ครูผู้สอนสังคม/ประวัติศาสตร์ > บูรณาการวิชาภาษาไทย

    2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ > บูรณาการวิชาคณิตศาตร์

    3. ครูผู้สอนการงานอาชีพ > บูรณาการวิชาภาษาไทย

    4. ครูผู้สอนสุขศึกษา / พลศึกษา > บูรณาการวิชาภาษาไทย

    5. ครูผู้สอนทัศนศิลป์ > บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์

    6. ครูผู้สอนดนตรี - นาฏศิลป์ > บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ

เอกสารการสอนบูรณาการ

    1. วิชาภาษาไทย

            ป.1 >>> (ติดต่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ป.1)
            ป.2 >>> (ติดต่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ป.2)
            ป.3 >>> คลิ๊ก

    2. วิชาคณิตศาสตร์

            ป.1 >>> (ติดต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1)
            ป.2 >>> (ติดต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.2)
            ป.3 >>> (ติดต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3)

    3. วิชาภาษาอังกฤษ

            ป.1 >>> คลิ๊ก
            ป.2 >>> คลิ๊ก
            ป.3 >>> คลิ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น