แบบฟอร์มกำหนดการประเมินผลผู้เรียนรายวิชา ระยะที่ 2

 การส่ง แบบฟอร์มกำหนดการประเมินผลผู้เรียนรายวิชา ระยะที่ 2

1. ครูประจำวิชาจัดทำแบบฟอร์มกำหนดการประเมินผลผู้เรียนรายวิชา ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ตามแบบฟอร์มด้านล่าง


2. หัวหน้าสายชั้นรวบรวมแบบฟอร์มของแต่ละวิชาในสายชั้น รวมเป็นไฟล์เดียวจัดส่งงานวิชาการใน google drive ด้านล่าง ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น